• 0px
 • -960px
 • -1920px
 • -2880px
 • -3840pxOok het plaatsen van isolerende beglazing valt onder het lage BTW tarief van 6 % als u woning ouder is dan 2 jaar.
Dit teld alleen voor de arbeidsuren,over het glas en andere materialen wordt wel 21 % BTW berekend.             


                   

                                                                                      21% of 6% BTW.

Normaal betaald u 21% BTW over materiaal en arbeidsloon,maar als u woning ouder is als 2 jaar en paticulier wordt bewoond dan is het BTW tarief maar 6% over het materiaal en arbeidsloon.
dit geld ook voor apartementen en vereniging van eigenaren V.V.E's.


                                                      Wat valt er onder het 6%tarief            

Isoleren, schilderen, stukadoren en behangen vallen onder het 6%-tarief bij woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Ook het schoonmaken in woningen valt onder het 6%-tarief, maar daarbij geldt niet de eis dat het moet gaan om woningen ouder dan 2 jaar.

Het 6%-tarief geldt ook als u als hoofdaannemer het werk uitbesteedt aan een onderaannemer. Maakt het werk deel uit van een groter aannemingswerk? Dan splitst u in uw offerte en factuur de werkzaamheden die onder het 21%-tarief vallen en de werkzaamheden die onder het 6%-tarief vallen.


 

Woningen ouder dan 2 jaar

Het 6%-tarief voor het schilderen, stukadoren, behangen, isoleren en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:

 • tijdelijk leegstaande woningen
 • aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
 • de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
 • gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
 • studentenwoningen
 • kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
 • een tweede woning die permanent bewoond mag worden
 • garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinhekken (vanaf 1 januari 2012 vallen tuinhekken niet meer onder het begrip ‘woning’) die op hetzelfde perceel als de woning liggen.
  Tuinen horen niet bij de woning.
 • garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
 • panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt
  Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.

Niet als woning gelden:

 • bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
 • afzonderlijke garageboxen
 • vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
 • hotels en pensions
 • woonboten en woonwagens
 • asielzoekerscentra
 • ziekenhuizen
 • internaten

Ouder dan 2 jaar

Het 6%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar. U moet dit kunnen aantonen met bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van uw opdrachtgever.

Bij het bepalen of een woning ouder dan 2 jaar is, geldt als datum van eerste ingebruikneming de datum waarop de woning voor het eerst duurzaam wordt gebruikt. Is een pand niet vanaf het begin als woning in gebruik geweest? Dan bepaalt de datum waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen, of de woning ouder is dan 2 jaar. Als een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.